Monday, July 27, 2009

شنای زنان و مرداندر ادامه سیزدهمین دوره رقابتهاي شنا، شیرجه و واترپولوی قهرمانی جهان، دو رکورد جهانی به ثبت رسید. .دراین رقابتها که در شهر رم ايتاليا برگزار میشود، در شنای یک صدمتر پروانه زنان و در مرحله نیمه نهایی سارا سیوستروم از سوئد موفق شد بهترین زمان از سال المپیک ۲۰۰۰ سیدنی را به ثبت رساند. وی در زمان ۵۴ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه دوبار مسیر استخر فورو ایتالیو را پیمود و رکورد جدیدی در شنای ۱۰۰ متر پروانه از خود بجا گذاشت.سیوستروم ۱۷ ثانیه این حدنصاب را بهبود بخشید.همچنین دیروز رکورد شناي چهارصد متر ازاد مردان شکسته شد. پل بيدرمن المانی، در فینال، مسافت ۴۰۰متر را در زمان سه دقيقه وچهل ثانيه و هفت صدم ثانيه شنا کرد و رکورد قبلي جهان را که به يان تورپ استراليايي تعلق داشت يک صدم ثانيه بهبود بخشید. اين اولين عنوان قهرماني جهان پل بيدرمن محسوب ميشود. پس از بیدرمن، اسامه ملولی تونسی دوم شد و ژانگ لین از چین به مدال برنز رسید. در نهمين روز از رقابتهای شنا، شیرجه و واترپولوی قهرمانی جهان چين با هفت مدال طلا و پنج نقره و هشت برنز اول است، روسيه با هفت طلا و چهار نقره و دو برنز دوم شده و آلمان با چهار مدال طلا و يک مدال نقره در جايگاه سوم قرار دارد. اما در نخستين روز از رقابتهايِ شناگران ایرانی در ايتاليا، دو رکورد جديد ملي را به ثبت رسید. سعيد اشتياني در ماده 400 متر ازاد، با ثبت زمان 4 دقيقه و 3 ثانيه و 69 صدم ثانيه، رکورد پيشين ایران را در اين ماده به ميزان 2 ثانيه و27 صدم ثانيه بهبود بخشید ولی از صعود به مرحله بعد بازماند. همچنين تيم چهارصد متر ايران، متشکل از اشتياني، امين نوشادي، محمد بيداريان و پاشا وحدتي با ثبت زمان 3 دقيقه و 26 ثانيه و 38 صدم ثانيه رکورد پيشين اين ماده را که متعلق به همين تيم بود به ميزان 2 ثانيه و 25 صدم ثانيه کاهش داد.

No comments:

Post a Comment