Sunday, July 17, 2011

مرگ قهرمانروح الله داداشی قهرمان دو دوره رقابتهای قویترین مردان ایران و قهرمان مسابقات قویترین مردان جهان شامگاه شنبه در اثر ضربات چاقوی افراد ناشناس از پای درآمد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.
داداشی متولد سال 1360 بود و در دوران فعالیت ورزشی خود ۷ دوره قهرمانی کرج، ۲ دوره قهرمانی تهران ، ۲ دوره قهرمان ایران در رشته پرورش اندام و در قویترین مردان یک دوره چهارمی ایران، ۲ دوره سومی ایران یک دوره قهرمانی کشور، ۲ دوره قویترین مردان آهنین، یک دوره سوم جهان و یک دوره قهرمانی جهان را در کارنامه داشت.

No comments:

Post a Comment