Sunday, February 21, 2010

شکست تیم دوم جدول


اما در ادامه مسابقات لیگ بلژیک، ژوپیلیر، تیم خنت بازی خانگی اش در برابر سنت تروئیدن را با یک گل واگذار کرد.
سفاس پیمدزا در دقیقه 50 تنهای گل بازی را برای سنت تروئیدن به ثمر رساند تا امیدهای خنت برای راهیابی به مسابقات سال آینده باشگاهای اروپا رنگ ببازد.
در سایر دیدارها، ریسینگ خنک 3 بر یک لوکرن را از پیش رو برداشت و وستلرو 4 بر صفر چاربروی را در هم کوبید.

No comments:

Post a Comment