Tuesday, February 9, 2010

خبرهایی کوتاه از اسکی


تیم ملی اسکی جهت حضور در21مین دوره بازیهای المپیک زمستانی، صبح امروزتهران را به مقصد ونکوورکانادا ترک کرد.تیم چهارنفره ایران با ترکیب حسین ساوه شمشکی و پوریا ساوه شمشکی در قسمت اسکی آلپاین، مرجان کلهر نخستین نماینده زنان ایران در تاریخ برگزاری المپیک زمستانی دراسکی آلپاین و سید ستارصید در اسکی کراس کانتری بهمراه رستم کلهر مربی اسکی آلپاین آقایان، مهین ساوه شمشکی مربی تیم ملی آلپاین بانوان و الکساندر الوین اوکراینی مربی تیم ملی اسکی صحرانوردی اعضای کاروان اعزامی ایران در این رقابتها هستند.تیم ملی اسکی ایران ، با مسابقه ی سید ستارصید دراسکی صحرانوردی درتاریخ 26 بهمن ماه کارخود را آغاز میکند. برغم ژانویه گرم درپیست سایپرس وکمبود برف یکی از مقامات برگزاری مسابقات المپیک زمستانی ونکوور، اعلام کرد، تمام رویدادهای ورزشی این شهر طبق برنامه اعلام شده ، برگزارخواهد شد.پیستهای برگزاری مسابقات اسنوبورد واسکی آزاد، با وجود سطح پایین رطوبت در این روزها، آماده بهره برداری در مسابقاتی است که از جمعه آغاز خواهد شد. تیم پرش با اسکی امریکا، با حضور پیترفرنته 17 ساله، جوانترین نماینده اینکشور در مسابقات المپیک زمستانی ونکوور، شرکت خواهد کرد.این نوجوان اهل نیویورک که اولین المپیک خود را تجربه میکند، به خبرنگاران گفت که آینده او و شاید تیم پرش با اسکی آمریکا در گرو عملکردشان در این المپیک زمستانی باشد. اما تیم قدرتمند اسکی آزاد امریکا،هرگونه نگرانی بابت ناآماده بودن پیست سایپرس را رد کرد.برغم از دست دادن زمان زیاد تمرین به خاطر آماده سازی پیست با برف مصنوعی، این ورزشکاران اعتقاد دارند هیچ مشکلی عملکرد آنها را تهدید نخواهد کرد چون با مسابقه در هر شرایطی آشنایی دارند.

No comments:

Post a Comment